Διαμαντόφρεζα – BS.023

8,00

ΔΙΑΜΑΝΤΟΦΡΕΖΑ ΧΩΡΙΣ ΜΥΤΗ
ΜΕΤΡΙΑΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΗΚΩΜΑ
ΕΠΩΝΥΧΙΩΝ

ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΤΑΙ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΑΙ