ΦΡΕΖΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ-ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕΣ-R.A.L-060

25,00

ΦΡΕΖΑ ΚΑΡΒΙΔΙΟΥ-ΓΙΑ ΑΡΙΣΤΕΡΟΧΕΙΡΕΣ
ΗΠΙΑΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ.
ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΤΑΙ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΑΙ

ΚΩΔΙΚΟ R.A.L-060