Διαμαντόφρεζα – R.N-021

8,00

ΔΙΑΜΑΝΤΟΦΡΕΖΑ -ΦΛΟΓΑ ΜΕ ΜΥΤΗ
ΗΠΙΑΣ ΤΡΑΧΥΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΑΝΑΣΗΚΩΜΑ
ΕΠΩΝΥΧΙΩΝ

ΑΠΟΛΥΜΑΙΝΕΤΑΙ & ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΝΕΤΑΙ